Om

Vi är elva personer som går kursen De Ungas Rätt på Billströmska folkhögskolan. På kursen fördjupar vi oss i flera aspekter av globalisering och rättvisefrågor, samt studerar politiska ideologier, aktivism och sociala rörelser för att förbereda oss inför vår resa till Bolivia. När vi kommer hem åker vi på en informationsturné, till skolor och föreningar, med målet att sprida den kunskap vi fått med oss från Bolivia. Detta för att öka intresset för engagemang och fredlig aktivism för ungas rättigheter i Sverige såväl som i resten av världen.

Under hösten har vi bland annat bjudit in gästföreläsare med anknytning till Latinamerika, gått på utställningar, filmvisningar och teaterföreställningar, samt deltagit på Bokmässan och Mänskliga Rättighetsdagarna i Malmö. Vi har även studerat politiska ideologier, aktivism och sociala rörelser och tittat närmare på hur ungdomar engagerar sig i Sverige, genom studiebesök och praktik på olika ungdoms, miljö- och människorättsorganisationer. När vi lärt oss om aktivism har vi till exempel gjort en muralmålning, broderat och gjort egna filmer.

Vi kommer att vara i Bolivia under två månader, då vi till att börja med kommer studera spanska i Sucre under två veckor, göra olika utflykter, och sedan under fyra veckor praktisera på olika organisationer i La Paz och El Alto. Vi deltagare kommer att praktisera på ett fritidscenter, organisationer som sprider kunskap kring kvinnors respektive ursprungsfolkens rättigheter, samt uppleva aktivismen i ett kollektiv med miljöfokus. Vi har under hösten samlat in pengar för att kunna stötta dessa organisationer ekonomiskt, genom att ha sålt fika, broderier och ordnat aktiviteter som till exempel en musikquiz-kväll för skolans deltagare. 

Genom vår kurs och kommande resa hoppas vi kunna nå våra mål om ökat engagemang och internationell förståelse, något som känns extra viktigt idag då landgränser blivit allt mer slutna och internationella samarbeten allt mindre självklara. 

Kursen De Ungas Rätt samarbetar med Svalorna Latinamerika

Annonser